Sogn og Fjordane tingrett har opna konkurs i buet til Ferske Smakar AS. Selskapet har sjølv meldt seg konkurs.

Selskapet blei oppretta i 2011, og har ifølge Regnskapstall 13 tilsette fordelt på 5 årsverk.

Firda kjem tilbake med meir.