NETTAVISEN: Konkurransetilsynet har kartlagt prisane på bensin og diesel: Kva for dagar i veka er det billigast og dyrast å fylle tanken. Sjølv om mange no har ein elbil, betyr bensin- og dieselprisene framleis mykje for privatøkonomien til mange nordmenn. Og konklusjonen er klar:

Bensinstasjonene set oftast opp bensin- og dieselprisane måndagar og tysdagar, samt fredagar. Hovudregelen er at kjedane set opp prisane to gongar i veka. Mellom desse løfta går prisane gradvis ned.

Prisen er på det lågaste rett før prisauken. Konkurransetilsynet meiner derfor det kan vere mykje pengar å spare på å følge godt med på prisane i nærområdet.

Sparar 150-250 kroner per tank

– Det siste halvåret har det vore vanleg med tre-fire kroner forskjell mellom dei lågaste og høgste bensinprisane i løpet av ei veke. For diesel har forskjellen vore oppe i fem kroner mange stedar. Dersom du fyller 50 liter, kan du altså spare 150-250 kroner, seier Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet i ei melding.

– Prisane blir ofte heva på dei første stasjonane klokka 10 i vekedagane og nokre timar tidlegare i helgane. Deretter følger dei andre etter. Det kan vere nyttig å merke seg at det kan ta litt tid, supplerer Inger Sommerfelt Ervik.

Konkurransetilsynet seier at bilistane bør merke seg kva for stasjonar som aukar prisane tidleg. Ubetente stasjonar har som regel løfta prisane sist i perioden.

Nettavisen omtalte i 2019 dei store prisforskjellane gjennom veka. Då var bensinprisane betydeleg lågare enn i dag, men forskjellane utgjorde nesten 3 kroner literen.

Lokal priskonkurranse

– Forskjellane skyldast enkelt og greitt lokal priskonkurranse. Vi følger dei nærmaste stasjonane. I marknadar der det er mange aktørar, blir det priskrig. Prisane går opp av og til for at vi skal tene pengar, uttalte leiar av stasjonsdrifta i Automat 1, Henning Aarsand, til Nettavisen.

Konkurransetilsynet skriv at viss ein bensinstasjon har høge prisar, kan du sjekke stasjonar i nærleiken som enno ikkje har sett opp prisen. Det kan det vere ein god del pengar å spare.

Men prisløfta skjer ikkje alltid på faste dagar. Då kan det vere utfordrande å vite når det er best å fylle tanken.

Anbefalinga er å følge med på kor lang tid det er sidan førre prisauke. Det går vanlegvis tre dagar mellom kvart prisløft. Fire dagar er heller ikkje uvanleg.

Les også

Første jobben var å peile bensin. I 2008 vart Georg sjef for 12.000 i Kina