Klokka 06.36 onsdag melder Vegtrafikksentralen vest på Twitter at avgang klokka 06.40 på ferjesambandet Lote – Anda mellom Gloppen og Stad er kansellert grunna driftsproblem.