Onsdag analyserte Helse Førde 315 koronaprøver. Fem av desse viste seg å vere positive.

Det melder helseføretaket på heimesidene sine.

Prøvetakingskommunane for dei positive prøvene er Hyllestad, Gloppen, Sogndal, Luster og Kinn.

Kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.¨