NRK viste mandag 28. oktober innslaget «Brødrene og gruvefjorden» som dessverre gir
et grovt feilaktig og misvisende bilde av status og mulige konsekvenser fra Engebø-prosjektet.

Våre vurderinger i en mulighetsstudie som ble publisert i oktober 2017, viser at deponivolumet kan reduseres med cirka 70 prosent i forhold til opprinnelige planer. Videre har omfattende testarbeider vist at mengden tilsetningsstoffer kan reduseres med over 95 prosent. At tilsetningsstoffene blir omtalt som giftige er feilaktig når stoffene i sin aktuelle konsentrasjon blir godkjent av norske myndigheter og underlagt strenge krav til oppfølging. Grafikken som skulle illustrere hvordan deponeringen vil heve fjordbunnen var særdeles misvisende og uten forankring i den dokumenterte deponeringsmetoden og hvordan bunnivået vil utvikle seg over tid.

Disse forholdene kunne enkelt vært korrigert dersom vi hadde blitt forelagt informasjonen på forhånd.

I programmet ble det vist bilder fra Jøssingfjorden som et «bevis» på negative, langsiktige virkninger av et sjødeponi. Sammenligningen med vår deponiløsning blir feil. Jøssingfjorden en meget grunn fjord i motsetning til Førdefjorden som er over 300 meter dyp. I tillegg er det avsluttede deponiet i Jøssingfjorden under kontinuerlig påvirkning fra utlekking av mineraler og metaller fra et operativt landdeponi. At mudder virvles opp ved bevegelser nær sjøbunnen er imidlertid typisk for mange norske fjorder hvor naturlig sedimentering har foregått over lang tid.

Gjennom programmet blir seerne forledet til å tro at det finnes et utslippsfritt alternativ til vårt prosjekt og det godt dokumenterte og godkjente sjødeponiet. Konseptskissen som er presentert av selskapet Arctic Mineral Resources (AMR) er så luftig og uten virkelighetsforankring at det blir useriøst å omtale det som et likeverdig prosjekt med de planene som vi har brukt 13 år på å utvikle og modne frem. Programmet belyste heller ikke at AMRs daglige leder, Tore Viana-Rønningen, var styremedlem i Nordic Mining i nærmere 6 år og i denne perioden støttet helhjertet opp om de løsninger som ble valgt, inkludert sjødeponi.

Seerne føres dessverre helt bak lyset når NRK kalte programmet for «en dokumentar». Med sine grove mangler og et fordreid faktagrunnlag fremstår programmet mest som et ubalansert debattinnlegg.