Feil i kabel mørkla deler av sjukehuset i fem-seks minutt

– Vi likar ikkje å misse straumen. No vert alle kablar av same type og årgang testa, og vi skal vurdere om vi må skifte dei ut, seier Helge Robert Midtbø, direktør for drift og eigedom i Helse Førde.