Færre timar i basseng uroar symjeklubben

Talet på symjetimar er redusert på grunn av sprengd kapasitet. Å utsette nytt basseng er feil medisin, meiner Øystein Erland og Harald Aamot. Dei fryktar for kvaliteten på symjeopplæringa i Sunnfjord kommune.