Det melder Vegtrafikksentralen Vest søndag klokka 17.19. Dei opplyser ikkje kva last som skal transporterast med ferja.

Det er heller ikkje meldt at øvrige avgangar skal vere påverka av godstransporten. Øvrige avgangar går difor som normalt.