– Far min er den første eg spør. Om alt

Kva betyr far din for deg? Dette spørsmålet stilte Firda til seks unge vaksne dagen før farsdagen.