Får bassengpengar likevel

Nytt basseng i Førde kan likevel få status som interkommunalt anlegg og ekstra spelemidlar, sjølv om oppstarten blir utsett til 2024.