Får 370.000 kroner til byutvikling – dette går pengane til

Målet er å gjere Førde sentrum meir attraktivt, og at fleire folk tek i bruk sentrum.