Får 2,2 millionar til rulleskibane

Den gule løypa viser kvar dei vil lage rulleskibane. Det lyseblå er det dei ser føre seg at blir standplass for skiskyting, medan den lilla linja viser dagens løypenett.

Den gule løypa viser kvar dei vil lage rulleskibane. Det lyseblå er det dei ser føre seg at blir standplass for skiskyting, medan den lilla linja viser dagens løypenett.

Artikkelen er over 5 år gammel

Dei første midlane til anlegget er på plass. – Dette er nok veldig avgjerande, seier Kjetil Bjørset.

DEL

Tidlegare i år skreiv Firda om at Langeland skisenter vil bygge ut rulleskibane for rulleski og sykkel til 8 millionar kroner. Slik skal Langeland bli eit heilårsanlegg.

Fredag ettermiddag blei det klart at Kulturdepartementet har tildelt skisenteret 2,2 millionar kroner slik dei har søkt om, for å finansiere utbygginga.

Trur det er avgjerande

Kjetil Bjørset, styreleiar i Langeland skisenter, fekk beskjeden då Firda slo på tråden fredag.

– Du verda! Det var flott, var hans første reaksjon.

Bjørset trur midlane vil vere avgjerande for resten av finansieringa av prosjektet.

– Dette er ei av fleire viktige brikker. Det blir god drahjelp å ha fast fisk i botn, når vi skal søke midlar andre stadar, seier han.

Skisenteret skal søke spelemidlar, midlar frå kommune og fylkeskommune, samt drahjelp frå private for å finansiere dei 8 millionane anlegget er estimert å koste.

Viss alt går etter planen er det realistisk å begynne arbeidet med rulleskibana i løpet av neste år.

– Men då må alt klaffe, understrekar Bjørset.

Viktig for langrennsmiljøet

Nordfjord og Sogn har allereie rulleskibaner, så det er på tide å få på plass eit anlegg i Sunnfjord, meiner styreleiaren.

– Det er viktig fordi vi har den største langrennsgruppa i fylket no. Det er viktig for rekruttering til miljøet og for å få skiløparane vekk frå riksvegane og ut av trafikken, seier Bjørset.

– Det er ei gladmelding. Det er som julekvelden i august, seier Anne Lilleaasen.

– Det er ei gladmelding. Det er som julekvelden i august, seier Anne Lilleaasen. Foto:

Det meiner også Anne Lilleaasen, leiar for langrennsgruppa i Gaular og listekandidat for Gaular Høgre.

– Det har vore ei utfordring i forhold til rulleskitrening for løparane. Spesielt for dei unge, som det ikkje har vore forsvarleg å sleppe laus på trafikert veg, så er dette fantastisk, seier ho.

Ho er glad dei er eitt steg nærare å kunne tilby unge utøvarar treningsfasilitetar også på sommarstid.

– Ski er den norske folkesjela, no er rulleski blitt ein del av det. Dette er prikken over i-en og viktig i eit folkehelseprespektiv for å få folk opp og ut, samtidig som det er sosialt, seier Lilleaasen.

Det er 2-kilometer-løypa som i første omgang skal asfalterast.

– Dessutan gir det eit fullverdig treningstilbod til dei som satsar. Det er viktig for utviklinga på toppnivå, legg ho til.