Fann syrekanner og plast dumpa i naturen: – Det var skikkeleg ille

Frivillige avdekka ulovleg dumping av avfall. Dei fryktar at miljøgifter har komme ut i naturen.