Familiebedrifta på Værlandet har fått nye hus – og teknologi som sparer mykje reisetid

Landøy Fiskeoppdrett AS flyttar snart inn nytt kontorbygg og nytt lagerbygg. – No blir det mykje ryddigare uteområde og meir moderne bygg.