Meldingar med ekstremt kroppsfokus florerer på ungdoms-app: – Folk kan spørje kor mykje ei jente bør vege

Vassenden skule ber elevar slette appen Tellonym etter at fleire born har fått stygge kommentarar.