Familie smitta i Vadheim. Skulen og barnehagen stengt: — Det går fint

Tre personar i ein familie er stadfesta smitta i Høyanger kommune. Smittekjelda er framleis ukjent.