Gå til sidens hovedinnhold

Et oppgjør med håpløse holdninger til måker

Artikkelen er over 1 år gammel

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Nylig hadde Firda en artikkel der en ansatt ved Bilpleiehallen uttalte at han kunne tenkt seg å skyte hver eneste måke i hele Førde. Årsaken er at bilene må stå under tak til de blir hentet av kundene.

Slike uttalelser er egnet til å hause opp et meningsløst og urettferdig hat mot dyr bare på grunn av deres eksistens. Det forventes at dyr skal være lydløse og holde seg på avstand, og de skal ikke engang tillates å ha kroppsfunksjoner.

Har folk glemt hva dyrene må tåle av oss? Vi driver rovdrift på naturgrunnlaget og forsøpler dyrenes livsmiljø, vi bygger ned naturen og ødelegger hekkeplasser og yngleområder, vi kjører i hjel tusener av dyr på veiene hver dag, råkjører med vannscootere i skjærgården i hekketida, mishandler og dreper dyr og omgir oss med en støy som må være plagsom for alt levende. Likevel klager folk på den minste ulempe fra dyr.

Ingen kan forvente å ha luftrommet for seg selv. Fugler er en naturlig del av miljøet og en indikator på at det fortsatt er intakte økosystemer. Den dagen måkeskrikene stilner og bilene kan stå plettfrie under åpen himmel, har vi grunn til å være bekymret.

Vi er allerede på vei mot den tause våren. Over halvparten av verdens ville dyrebestander er blitt borte de siste 50 år. Kjente fuglearter er i ferd med å forsvinne, og over hele verden meldes det om massiv fugledød. Europa har mistet 421 millioner hekkefugler på 30 år, og Nord-Amerika har mistet 2,9 milliarder av sine fugler siden 1970. Den samme utviklingen ses i Asia. Forskere minner om at det haster med tiltak for å sikre planetens dyr og mennesker.

Måker er blant artene som vi kan miste i fremtiden. Selv om det er blitt flere måker i byene betyr det ikke at bestandene øker - tvert imot. Alle måkeartene som hekker i Norge er i tilbakegang, og 7 av 10 arter er rødlistet. Dårlig næringstilgang i havet, klimaendring, nedbygging av natur og forstyrrelser driver måkene på flukt til byene og tvinger dem til å overleve på avfall og insekter. Det er en menneskeskapt situasjon som vi får ta oppgjør med vår egen art for.

Heldigvis må folk nøye seg med verbale angrep mot måkene - de er totalfredet og det er forbudt å avlive dem eller skade reir, egg og unger. Men å ønske den lille bestanden av rødlista fiskemåker i Førde utryddet fordi bilene ikke kan stå utendørs, er så hårreisende at det ikke kan passere. Hvis folk ikke kan tolerere det mest naturlige og harmløse av alt - dyr og natur - så får de holde seg under tak sammen med bilene sine.

Kommentarer til denne saken