Gå til sidens hovedinnhold

Erna Solberg lovar fire krisesvar i revidert budsjett

Statsminister Erna Solberg (H) varslar eit revidert nasjonalbudsjett med sterkt koronapreg.

Ifølgje Solberg er det no tydeleg at koronapandemien vil gjere det nødvendig med restriktive tiltak ei god stund til, sjølv om gjenopninga held fram og meir og meir av Noreg opnar.

Det betyr at det òg trengst økonomiske krisetiltak.

– Vi har sagt heile tida at vi skal halde på desse verkemidla så lenge norsk næringsliv har behov for dei, seier Solberg til NTB.

Fire utfordringar

Tysdag neste veke legg regjeringa fram forslaget sitt til revidert nasjonalbudsjett.

Der vil regjeringa spesielt prøve å svare på fire utfordringar, ifølgje Solberg:

  • Sjukehusbudsjetta: Her varslar regjeringa ein eigen sjukehuspakke.
  • Psykisk helse og rusbruk: Her vil regjeringa følgje opp rapporten frå ekspertgruppa som vart leidd av psykolog Peder Kjøs.
  • Sårbare barn: Regjeringa vil fremje nye tiltak for å betre situasjonen for sårbare barn og unge.
  • Tapt læring: Solberg lovar støtte til dei som har mista opplæring på grunn av pandemien.

– Alle desse temaa kjem det tiltak på knytt til revidert nasjonalbudsjett, seier Solberg til NTB.

– Ingen skal stå åleine igjen med problema som er skapte av pandemien.

Ingen «tilleggsprop»

Gjennom pandemien har regjeringa supplert budsjettforslaga med ei rekkje tilleggsproposisjonar med økonomiske krisetiltak.

Men det vil ikkje bli lagt fram nokon slik «tilleggsprop» ved sida av revidert budsjett neste veke.

– Utgangspunktet vårt er at vi no skal ha desse tinga inne i revidert nasjonalbudsjett. Vi prøver å samle dei lause trådane, seier Solberg.

Ho stadfestar at det blir ein del koronapengar. Men utover dette blir det for det meste snakket om justeringar av rammene.

– Det er ikkje ein ordinær budsjettrunde med mange nye tiltak.

Bestillingar frå Stortinget

I forslaget må regjeringa likevel svare på ei rekkje vedtak frå Stortinget.

Noko av det Stortinget har kravd at regjeringa må leggje fram i revidert nasjonalbudsjett, er:

  • eit forslag til reduserte ferjetakstar allereie i inneverande år og ein forpliktande plan for halvering av ferjeprisane på sikt
  • eit forslag til korleis lokal kompensasjon for vindkraft kan sikrast
  • ei styrking av filminsentivordninga
  • ei insentivordning for produksjon av biogass i Noreg

Siste før valet

Det reviderte nasjonalbudsjettet er òg den siste ordinære moglegheita regjeringa har til å leggje fram nye satsingar og oppfylle valløfte frå regjeringsplattforma før valet.

Men ifølgje Solberg er det ikkje der fokus ligg.

– Det store fokuset er korleis vi får fart på Noreg i form av arbeidsplassar og å få folk tilbake i jobb, seier statsministeren.

– Og litt valflesk òg?

– Nei. Det er berre godt funderte, gode tiltak, seier Solberg muntert.

(©NPK)

Kommentarer til denne saken