– Over fleire år har kommunar over heile landet flørta med kvarandre. Nokre stader har det vorte match. Andre stader har det vorte nei, sa Solberg då ho heldt den tradisjonelle pressekonferansen sin før jul.

Slike prosessar tar tid, og i periodar har det vore støy og usemje, vedgjekk statsministeren.

Men ifølgje henne viser prosessen samtidig at det er viktig å halde fast ved dei politiske prioriteringane over tid.

Langt løp

Solberg trekte fram at kommunereforma var noko av det første Høgre, Frp, Venstre og KrF vart samde om i 2013.

Og seks år seinare er resultatet klart. Kommunereforma fører til at dagens 422 kommunar blir reduserte til 356, og frå 1. januar vil kvar tredje innbyggar bu i ein ny kommune.

– Kommunereforma bidrar til at kommunane får større fagmiljø, kan bruke meir ressursar på kvalitet og færre menneske til administrasjon. Det betyr at fleire menneske i staden kan jobbe som lærar eller sjukepleiar, sa Solberg.

Større og sterkare kommunar betyr at lokalsamfunna blir sette betre i stand til å møte morgondagen, understreka ho.

– I dei kommunane som slår seg saman, ser vi at det no blir betre tenester.

Vedum: – Solberg skjønnmålar

Senterparti-leiar Trygve Slagsvold Vedum reagerer kraftig på utspelet og skuldar statsministeren for å gi eit fordreia bilde av situasjonen.

– Eg synest det er ei utruleg forteljing statsministeren kjem med, seier Vedum til NTB.

– Det er veldig prega av flosklar og store ord. Ho skjønnmålar den tvangssamanslåinga ho har gjort av fylke og kommunar, seier han.

Ifølgje Vedum manglar Solberg belegg for påstanden om at tenestene har vorte betre i samanslåtte kommunar.

– Det er berre ideologi og slagord, ikkje tal, held han fast på.