Erling og bøndene på Egge tener stort på kraft: – Gjer at vi kan produsere mat

Dei seks siste åra har dei elleve eigarane i Egge kraft i Breim teke ut utbytte på 11,6 millionar kroner. Men dei er langt frå dei einaste småkraftprodusentane som gjer gode pengar.