Erlend jobba seg opp frå golvet til leiarstolen. No har han gått ut porten for siste gong

– Kva eg skal gjere no, skal eg bruke tid på å finne ut av. Først skal eg slappe av litt.