– Er vi bundne av intensjonsavtalen?

Magnar Falkenstein (Raudt) stilte spørsmål ved kva politikarane i Sunnfjord eigentleg kan styre, dersom intensjonsavtalen som vart skriven før samanslåinga skal gjelde for alltid.