I en artikkel i Firda publisert 23. september 2019, kl. 18:02. kan man lese at AMR gjentar sin trussel om søksmål i den hensikt å påvirke Naustdal kommunes avgjørelse i den vedtatte reguleringsplanen angående gruvevirksomhet ved Engebøfjellet. Til tross for at AMR så langt ikke har fremlagt realistiske, etterprøvbare planer for hvordan de skal kunne drive lønnsomt, og heller ikke har utført konsekvensutredninger eller andre nødvendige undersøkelser som de er pålagt å utføre for å bli vurdert og godkjent, så mener AMR at Naustdal skal omgjøre reguleringsvedtaket og truer med 800 millioners søksmål om så ikke gjøres.

Man kan ha forskjellige meninger om ovennevnte, men et spørsmål jeg stadig oftere stiller meg er følgende:

Er Firda bevisst sitt ansvar som undersøkende media?

Hvis ja, når kan i så fall leserne forvente at Firda tar et kritisk blikk på AMR sine driftsplaner og deres evne til å gjennomføre disse, og samtidig belyser samarbeidet som pågår mellom AMR, Sunnfjord SV og Sunnfjord Rødt? To partier som ukritisk bifaller planer ingen offentlige myndigheter har fått vurdert, fordi det ikke er fremlagt noen planer, men som partiene allikevel påstår er et fullgodt alternativ til Nordic Mining sine planer.

Jeg har ved flere anledninger oppfordret Firda til å sjekke hvilke gruveaktører det er som har kvalitetssikret elementer og kostnader i AMR sin utviklingsplan, slik AMR hevder ble gjort av etablerte gruveaktører, som bl.a. produserer granat. Dette opplyste AMR i sitt tilsvar til Promine høsten 2018, kun FÅ måneder etter at AMR ble etablert...

Det burde vært interessant og enkelt for Firda å sjekke holdbarheten i dette ved å kontakte AMR og be om navn på disse aktørene, slik at FIRDA kunne kontakte gruveaktørene direkte. Dette har Firda enda ikke gjort. Hvorfor ikke?

Hvorfor finner ikke Firda det nødvendig å utføre nødvendig undersøkende journalistikk, slik at leserne får korrekt og nødvendig informasjon om AMR sine planer for gruvedrift, når AMR, SV og Rødt påstår AMR er et reelt alternativ til gruvedrift i Engebø og når AMR truer med et søksmål i størrelsen 800 millioner? Bør man ikke kunne forvente at Firda vil det beste for innbyggerne i Naustdal/Sunnfjord og derfor sjekker troverdigheten og gjennomførbarheten av AMR sine påståtte planer og også belyser samarbeidet som vi vet skjer i kulissene?

Man kan falle for fristelsen til å tro at Firda`s unnfallenhet skyldes tette «vennskapsbånd» mellom Firda og motstanderne av sjødeponi eller at Firda, pga. sin uttalte motstand mot sjødeponi, har utviklet en egeninteresse og blitt en part i saken og derfor frafaller sitt ansvar. Det er selvsagt ikke tilfelle? Uansett årsak, så er Firda sin manglende vilje svært påfallende og Firda har hittil ikke vært bevisst sitt ansvar som undersøkende media. Kan vi håpe på at de blir det?