Er dette verdas mest uhygieniske person i desse dagar?

Brødskjæremaskinene på matbutikkane er stengde, men Bjarte Børstebråten veit råd. Om han har Folkehelseinstituttet med seg, er ein anna sak.