27. juni 2019, kl. 09:06 har Ole Erik Thingnes et innlegg i FIRDA der han kritiserer Naustdal Kommune for å ikke å ha tatt inn over seg Arctic Mineral Resources (AMR) sine gruveplaner. Da må man nesten spørre Thingnes om hvilke planer han sikter til? Hvilke planer er det AMR har sendt inn, som Ole Erik Thingnes men ikke myndighetene kjenner til?

Følgende kunne man lese i Firda 18. juni 2019, kl. 17:29: Arctic Mineral Resources har førebels ikkje sendt inn noko til vurdering. Verken til Naustdal kommune, Miljødirektoratet eller Direktoratet for mineralforvaltning.

I samme artikkel siteres Harald Sørby, seksjonsleiar i Miljødirektoratet på følgende: – Har vi ein søknad, så må vi behandle den. Vi kan ikkje seie at vi har høyrt rykte om at det kjem ein annan søknad om tre år, og at vi må vente på den.

Undertegnedes spørsmål blir da: Hvilke konkrete planer er det Ole Erik Thingnes vil at Naustdal kommune skal ta inn over seg?

Kommunen vet at Nordic Mining har et prosjekt som kan starte med bygging, så snart driftstillatelse er gitt, og med produksjon innen et par år. Dette er konkret og noe kommunen kan forholde seg til og som de vet vil gi stor inntekt til kommunen.
Kommunen vet også at AMR, som Ole Erik Thingnes og andre prøver å selge inn som et reellt alternativ, er et høyst usikkert prosjekt fordi AMR enda ikke sendt inn noen planer som kan verifiseres.

Mener da Ole Erik Thingnes i fullt alvor at kommunen skal legge tilside 10 år med planer, konsekvensutredninger og demokratiske prosesser, fordi AMR «tilfeldigsvis» påstår de har en løsning som ikke medfører sjødeponi? Dette til tross for at ansvarlig myndigheter ikke har mottatt noe fra dem og AMR selv sier de ikke har dårlig tid med å levere planene sine? Man skulle tro at et selskap som bare få måneder etter oppstart hevder de kvalitetssikret elementer og kostnader i sin utviklingsplan med etablerte gruveaktører, også klarer å sende inn forslag til planer til nødvendige myndigheter for vurdering.

Naustdal kommune har altså to alternativer de må ta stilling til:

1. Satse på et seriøst selskap som Nordic Mining, som har utført konsekvensutredning, fått utslippstillatelse, fulgt alle pålegg de er blitt bedt om, som er det selskapet som har synliggjort verdiene med gruverdrift på Engebø og som kan være klar for oppstart i 2022.

2. Satse på et selskap stiftet i 2018 av motstanderne av sjødeponi. Et selskap som ikke enda har utført noen selvstendige undersøkelser, ikke har sendt inn noe til myndighetene for vurdering og som ikke har gjennomført noen konsekvensutredning. Et selskap som ser ut som de bruker fra planene til Nordic Mining for å påstå de har en bedre løsning langt frem i tid.

Med disse to alternativene, så vil det være useriøst av Naustdal kommune å ikke gå videre med det selskapet som kommunen har hatt dialog med i mer enn 10 år, og som har båret frem Engebø-prosjektet med alle dets undersøkelser.

Heldigvis, så er ikke kommunen useriøs, slik Ole Erik Thingnes dessverre virker å være når han foretrekker et usikkert alternativ solgt inn som en «bedre løsning», fremfor noe håndfast. Jeg ser det derfor som helt naturlig at Naustdal kommune følger de demokratiske reglene og behandler saken uten oppholdt, i stedet for å bruke ytterligere unødig tid.

Kommunen vet nok også at den reelle grunnen til at Ole Erik Thingnes, SV m.fl. ønsker å få behandlingen utsatt til etter kommunesammenslåingen, er at de mener de vil stå sterkere etter kommunesammenslåingen ved nyttår i kampen for å hindre Nordic Mining i å få starte opp. Slikt er selvsagt ingen god grunn for kommunen til å utsette normal saksgang.

Slik jeg ser det, så er ikke gruvedrift i Engebø et valg mellom Nordic Mining og AMR. Det er et valg mellom hvorvidt man skal ha gruvedrift eller ikke. Dette fordi jeg ikke anser AMR for å være stiftet for å ivareta innbyggerne i Naustdal sine interesser, men for å ivareta et fåtalls menneskers interesser, mennesker som i 10 år har kjempet imot gruvedrift fordi de ikke ønsker endring.

Til slutt så har jeg følgende oppfordring til AMR: AMR opplyser i sitt tilsvar til Promin sin vurdering av AMR sine gruveplaner, at de (allerede bare få måneder etter selskapet ble dannet) har kvalitetssikret elementer og kostnader i sin utviklingsplan med etablerte gruveaktører som bl.a. produserer granat. Kan AMR offentliggjøre hvilke gruveaktører dette er, hva som er kvalitetssikret og når dette ble gjort?

Om ikke AMR tar utfordringen, så kan kanskje Ole Erik Thingnes eller SV svare på dette, siden de jo virker å ha nær kontakt med AMR og ser ut til å være svært godt informert om deres planer. Jeg antar derfor at de også vet hvem disse gruveaktørene er.