Epidemiologi-eksperten åtvarar: Desse åtte stadane bør du unngå å ta på

Førebels veit vi lite om kor stor smittefare koronaviruset har ved kontaktsmitte, men førsteamanuensis i mikrobiologi og smittevern ved Universitetet i Søraust-Norge, Jörn Klein, meiner vi må ta forholdsreglar.