Entreprenøren vil komme i gang med Førde vgs. så raskt som mogleg

Allereie før sommaren kan reguleringsplanen for nye Førde vidaregåande skule komme på høyring. Målet er eit vedtak før nyttår, slik at alt er klart til byggestart i 2021.