Nettavisen: I ein rykande fersk pristest mellom Extra og Mega, kan Nettavisen avsløre store prisavvik på nøyaktig like varer hos Coop.

Totalt kostar dei 69 varene vi har sett nærare på 3484,80 kroner hos Extra og 4082,15 kroner hos Mega.

Det betyr at det er 597,35 kroner på å handle hos Extra. Differansen er 17,14 prosent.

Eit kjapt reknestykke viser at for ein familie med matbudsjett på 12.000 kroner per månad – tilsvarande 144.000 kroner per år – vil det koste cirka 25.000 kroner meir å gjere all handelen hos Coop Mega.

Sjå alle detaljar i vår prissamanlikninga frå 23. februar her:

NHH-professor: – For å overleve

NHH-professor Tor Wallin Andreassen er ikkje det spor overraska over dette prisgapet på 17,14 prosent.

Han trur rett og slett det kan vere nødvendig for å overleve:

– Det kan vere einaste måten for Coop å overleve på, seier Andreassen til Nettavisen og held fram:

– Vi veit at dei opererer med same innkjøpspris, men at dei slit med fortenesta. Då er det naturleg å sjå på heile porteføljen under eitt og tyne ut litt ekstra der kundane har meir å rutte med, seier han.

Professoren minner om bakteppet, at sidan fleire kjedar ikkje tok ut meir forteneste ved å auke prisane 1. februar, er det ein kamp om marginane.

– Kjedene må leggje strategiar for å overleve, og då kan det vere smart å kutte i lågprisbutikkar og heller auke prisane i supermarknad.

Kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, seier til Nettavisen at han ikkje har noko meir å tilføye.

25.000 kroner å spare på å bytte butikk

Nettavisen har også vore i kontakt med forbrukarøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand:

– Dette viser kor viktig det er å vere bevisst når du skal ut på handlerunden din, for her er det mange tusenlappar å spare, seier ho til Nettavisen.

– Lærdommen må vere at du handlar basisvarene der det er billigast og «ekstra» varer i større, dyrare butikkar.

At det for ein familie med matbudsjett på 12.000 kroner per månad – tilsvarande 144.000 kroner per år – vil vere cirka 25.000 kroner billigare å velje Extra, kommenterer ho slik:

– Vi veit frå før at det er mykje dyrare i supermarknad med ferskvaredisk og større vareutval. Men i desse tronge tider kor fleire kjenner på dårlegare råd, er det særleg viktig å spare pengar der du kan, altså for same vare, slik testen viser, seier ho.

– Pass på at du ikkje lar deg lure av «lokketilbod»: Sjekk kor gode tilboda er, og avgrense handelen til desse varene når du vel dyrare butikkar, som Coop Mega, rår Tvetenstrand.

– Sel med store tap

Ifølge kommunikasjonssjef i Coop, Harald Kristiansen, har dette ei helt naturleg forklaring:

– Supermarknadar har generelt ein litt høgre pris enn lågprisbutikkane på nokre varer, dette skuldast høgare driftskostnadar knytt til eit større vareutval, store lokale og betente ferskvarediskar, seier Kristiansen til Nettavisen.

– Så høyrer det også med i dette bildet at nokre av produkta i lågpriskjedene blir selde med stort tap, så butikkane held ein slags «kunstig» låg pris, som også bidreg til prisdifferansen på enkeltprodukt mellom lågpris og supermarknad, legg han til.

– Du kan gjere ein billig handel hos Mega også

Han trur dei fleste kundane veit at det kan koste litt meir å handle i ein supermarknad og at dei er villige til å betale det vesle ekstra for eit større utval og betente ferskvarediskar.

– Men det er viktig å understreke at du også kan gjere ein billig handel hos Coop Mega. Prissamanlikningar som dette fangar blant anna ikkje opp tilbod og kampanjar kjeda har kvar veke, og vår billigaste serie Xtra har like låge prisar hos Coop Mega som lågpriskjeden Extra, seier han til Nettavisen.

Sjokkert: – Skjønnar ikkje korleis det kan vere mogleg

Nettavisen skreiv tidlegare denne veke om Toro gryterett, som sjølv med 40 prosent rabatt hos Coop, er dyrare enn hos Rema.

– Eg fekk litt sjokk og er mildt sagt ganske provosert. Skjønnar ikkje korleis det kan vere mogleg, sa ein oppgitt kunde til Aftenbladet.