Enorm auke i arbeidsløysa. Flest ledige i aldersgruppa 30–39

På to veker har arbeidsløysa i Vestland fylke auka frå 7.285 til 33.738 personar.