Engebø-reguleringa er godkjend – grunneigarane vann ikkje fram

Protestane mot detaljreguleringa for gruveprosjektet på Engebø førte ikkje fram.