Elveeigar slaktar kilenot-støtte frå Kinn

Kunnskapslaust føleri, seier Nausta-grunneigar Eiliv Erdal om kommunedirektør Terje Heggheim og Kinn si høyringsfråsegn om ny forvaltning av villaksen.