Gå til sidens hovedinnhold

Elkem med gode kvartalsresultat trass i covid-19-effekt

Artikkelen er over 1 år gammel

Industriselskapet Elkem auka driftsinntektene i andre kvartal trass i effekten koronapandemien har hatt på marknaden.

– Covid-19 held fram med å påverke dei globale marknadene, med negativ effekt både på etterspurnaden og salsprisar. Trass i desse utfordrande marknadsforholda, oppnådde Elkem sterke salsvolum og stabile resultat i andre kvartal. Dette speglar av den sterke konkurranseevna vår, seier konsernsjef Michael Koenig i ei pressemelding.

Dei samla driftsinntektene til selskapet for andre kvartal i år var 5,88 milliardar kroner. Det er ein auke på 2 prosent frå same kvartal i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivingar enda på 644 millionar kroner, som er tilnærma identisk med same kvartal i 2019.

Les også

Vilde (24) fryktar stien til Vetvika vil forsvinne : – Eg ber på ei sorg for dette

Kommentarer til denne saken