Elias vil ha promillegrensa ned til 0,0 både på land og til sjøs: – Må bli tydeleg at ruskøyring ikkje er akseptert

Elias Eide meiner det er viktigare enn nokon gong tidlegare å sette ned promillegrensa.