Elevtalet i Sunnfjord kommune stuper: 226 færre elevar dei neste fire åra

Å drive mange skular for få elevar kostar mykje pengar. I løpet av hausten skal politikarane legge ein ny plan for Sunnfjord-skulen.