Elevtalet går stadig ned. No vil kommunen legge ned skulen

Fjaler kommune sender forslag om nedlegging av Guddal skule ut på høyring. – Vi legg opp til endeleg vedtak 23. april, seier kommunedirektør i Fjaler, Bente Nesse.