Elevar må sitte heime på grunn av fulle skulebussar

Sjølv om skulane er opne har mange elevar framleis heimeskule fleire dagar i veka. Årsaka er fulle skulebussar.