Eks-ordførarane om Førdepakken: – Folk føler avmakt, at avgjerder blir tatt over hovuda deira

Aud Viken og Nils Gjerland forstår motstanden mot Førdepakken. Dei trur realitetane ikkje har gått opp for folk før no.