– Ein Sogn og Fjordane-Brexit er ein dårleg idé

Ansvarleg redaktør Kai Aage Pedersen meiner ei reversering av storfylket vil bli eit pengesluk.