Slik kjem du til Liastølen: Frå Liset ved Movatnet kan ein i dag gå den gamle vegen opp til Lia og Kinna og inn forbi Byrkjeflot. Der følgjer ein felles stølsveg, før ein ved dei inste dyrkingsfelta tek stien opp lia og fram til stølen. I dag kan ein også nytte bilvegen, parkere 200 meter før Byrkjeflot og følgje traktorveg og sti innover Kinnadalen. Ruteskildring og flyfoto er henta frå boka «Stølane i Førde».

Ein skulle hatt ein støl

Publisert