– Ein skal akseptere at det er litt uro og frustrasjon

Om nokon av dei 25 personane i karantene er smitta, må Helse Førde gå nye runder og teste fleire.