Ein av Førde-skulane kan bli overflødige

Det kan bli for mange barneskular i Førde. Flatene eller Førde barneskule står i fare for å bli lagt ned. Men først om 10–15 år.