Ein av desse bustadane vart seld for 5,9 millionar. Sjå kva eigedommar som skifta eigar i februar

Kva bustader vart kjøpte og selde i februar månad? Her får du oversikta.