Bygde hus på 90-talet, selt for over fire gongar prisen

Høgt trykk på bustadmarknaden i Førde for tida. Anne og Jarle Andre selde nettopp huset sitt på Ytre Hafstad for 7,8 mill.