Dette huset gjekk for heile 7,2 millionar – sjå alle eigedomssal for september

Sjå vår kommunevise oversikt over kva eigedommar og bustader som vart selt i september månad.