Skal du bu fremst her, må du ut med 8,8 millionar

Prospektet til byggefeltet på Elvaneset er klart. Der blir det arkitektteikna hus, med eigne båtplassar og strandpromenade. Men billeg, det blir det ikkje.