Dette gjekk for 7,1 millionar – sjå alle kjøp og sal for desember her

Sjå kven som selde og kjøpte eigedommar i desember, og kva prisar eigedommane gjekk for.