Betaler dobbelt så mykje

Det er lite grunn til å rope hurra for eigedomsskatten for innbyggarane i Naustdal.

Det er lite grunn til å rope hurra for eigedomsskatten for innbyggarane i Naustdal. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Naustedølene må ut med 3800 kroner meir i eigedomsskatt enn landssnittet på 2700 kroner.

DEL

Lokale nyheiter - 5 kr for 5 veker

Naustdal har nådd taket for kva ein norsk kommune har lov til å krevje i eigedomsskatt. No må naustedølene betale sju promille av verdien på sine bustadar, som utgjer seks millionar kroner i årleg inntekt til kommunen. Det skriv Dine Penger.

Dobbelt så dyrt

Gjennomsnittleg pris for ein sentrumsnær bustad på 120 kvadratmeter ligg rett under 2700 kroner. Ein naustedøl betalar her 6500 kroner i snitt - ei god dobling av landssnittet på 5,9 promille. Dette viser tal frå Statistisk Sentralbyrå si siste oversikt over eigedomsskatt i Norge.

- Må sjå totalbiletet

- Vi ligg høgt når det kjem til eigedomsskatt, men det er viktig å sjå rekneskapet i ein større samanheng. Mellom anna kan moderate bustadprisar og generelle bukostnadar vege litt opp for desse utgiftene, seier rådmann Øyvind Bang Olsen. Han understrekar at skattleggjinga er produkt av eit politisk vedtak, som vert vurdert kvart år.

- Kutt vil få konsekvensar

- Å senke eigedomsskatten vil naturleg få konsekvensar for andre sektorar som eldreomsorg, skule og barnehage, legg rådmannen til.

Han minner om at kommunen har gitt eit fem års fritak frå denne skatten til nyetablerarar.

Totalt er det no 316 kommunar som krev inn eigedomsskatt på landsbasis. Dette gir rundt 7,6 milliarder kroner i inntekter, som utgjer omlag 2,4 prosent av kommunane sine totale driftsutgifter.

Artikkeltags