Eigarkommunar krev at BKK skrinlegg vindkraftplanar

Ordførarane i Gulen, Masfjorden, Alver og Høyanger meiner BKK må styre unna vindkraft i alle kommunar som seier nei til utbygging.