Eigarane gjekk inn med ein million i ny kapital, men klarte ikkje å betale rekningane sine

Rett før konkursen gjekk eigarane inn med ein million kroner i ny kapital, men det var ikkje nok til å berge Hellvik Hus Fjordane AS.