I siste sekund steppa Eivind inn i operahovudrolle han ikkje kunne teksten til

GLOPPEN: – Eg sat i bilen på veg til framsyning, såg på teksten og tenkte «korleis skal dette gå?»